Dadaisté v 9.A

03.10.2023

V rámci výuky literatury se žáci seznamují nejen s tvorbou prozaiků, básníků a dramatiků, ale osvojují si i umělecké směry. Podle návodu T. Tzary, zakladatele a průkopníka avantgardního směru dadaismu, žáci tvořili dadaistickou báseň a vžili se do role básníků tvořících na principu hry, náhody, nesmyslu a fantazie. 

Mgr. A. Pilichová 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100