Biologická olympiáda

02.02.2024

V letošním školním roce se zájemci o biologickou olympiádu zabývali životem v lužních lesích. Školní kolo této vědomostně náročné soutěže se skládalo ze tří částí. Žáci absolvovali teoretický test, poznávání předložených hub, rostlin a živočichů a samozřejmě i laboratorní úlohu. Mladší žáci pozorovali krystaly šťavelanu vápenatého v suknici cibule, stonku podeňky a v šípku. Starší žáci porovnávali různé typy škrobových zrn v hlízách brambor, obilkách kukuřice a zrnech fazolu.

A jak školní kolo dopadlo? V kategorii mladších žáků zvítězila Zuzana Pavlištíková ze 7. A, v kategorii starších žáků Kristýna Lindovská z 8. A.

Oběma děvčatům gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast.

Více fotografií viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Mgr. P. Vavříčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100