AZ kvíz

06.06.2024

Žáci 7. ročníku si vyzkoušeli známou televizní soutěž AZ kvíz. Soutěžili se soupeři ze ZŠ Komenského na jejich domácí půdě. Převážná část otázek byla z oblasti zeměpisné, ale roli hrála také logika a taktika. 

Děvčatům Majdě Kupkové, Terce Štychové a Zuzce Pavlištíkové ze 7. A se podařilo získat krásné 2. místo

Všem účastníkům děkuji za reprezentaci školy. 

 Mgr. Terezie Rozprýmová 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100