Adaptační kurz žáků 6. tříd

19.09.2023

I letos jsme pro žáky 6. tříd zrealizovali v prostředí Areálu Setina adaptační kurz.
Kurz proběhl v termínu 13. - 15. 9. za účasti lektorů Poradny pro primární prevenci Ostrava, jejímž ředitelem je Bc. Tomáš Velička. K adaptaci žáků na třídní kolektiv přispěla nejen účast obou třídních učitelek, Mgr. Gabriely Paskerové a Ing. Ivany Meyerové, ale především lektory opět perfektně připravený program. Ten se skládal z mnoha zajímavých skupinových aktivit, her a soutěží. Jejich skvělý závěrečný rozbor měl žákům ukázat případné chyby v komunikaci, spolupráci či naslouchání. A také letos nám počasí vcelku přálo, takže jsme mohli uskutečnit i několikakilometrovou procházku.

Jednou z večerních aktivit byla tvorba básní. Úkolem žáků bylo dodržet určitý počet slok a užití vybraných slov. Vítězná báseň mluví za vše.

Na tomhletom adapťáku

dneska bude mejdan roku.

Po večerce nespíme,

brambůrky tu baštíme.

Dopoledne, večer, ráno

jídlo máme objednáno,

po jídle jsme full,

program je tu cool.

Máme se tu všichni rádi,

Odteď už jsme kamarádi.

Místo netu půjdem ven,

přírodu si užijem.

Na Instagram nesmíme,

dobře se tu bavíme.

V pátek jedem domů,

chtěli bychom znovu.

Momentky ve fotogalerii.

Mgr. G. Paskerová, Ing. Ivana Meyerová, tř. učitelky 6. tříd 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100