Zimní DRÁČEK

08.02.2023

Čtenářskou gramotnost rozvíjíme i vydáváním školního časopisu, který je v souladu s ročním obdobím zpracováván 4x ročně. Nyní tedy máme zimní DRÁČEK. Prezentace žákovských činností literárních, jazykových, výtvarných, pracovních i naukových prostřednictvím časopisu je motivací pro všechny naše žáky. Ti rádi svůj produkt v daném vydání hledají a pomáhají nalézt i ten kamarádův. Pěkné prohlížení. V. Wolf Kvitová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100