Zima ještě nekončí

26.02.2024

Šikovné ruce – co všechno umí? 

BUDKA, PTÁČEK, DOMEČEK, ZASNĚŽENÝ DVOREČEK. 

ZBOKU SNĚHULÁK SE DIVÍ, ŽE MU KNOFLÍK NA KABÁTĚ CHYBÍ.

Stříhat, lepit či trhat, žádná z těchto činností nám není cizí. Každé z této činnosti se pravidelně věnujeme v předmětu Člověk a svět práce/Pracovní výchova, konkrétně v rámci okruhu Práce s drobným materiálem – pracovní činnosti s různými druhy papíru a drobnými předměty, kterými si žáci rozvíjejí svou motorickou zručnost, samostatnost i velmi oceňovanou tvořivost.

Hotová dílka žáků poté visí na chodbách školy, kde je mohou zvědavé oči obdivovat v prvním i druhém podlaží budovy. Jejich prezentaci na stěnách chodeb pomáhají někdy i žáci sami instalovat. Vyučující ČSP/PV A, Víchová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100