Zářijový pozdrav ze školního hřiště

20.09.2023

Záříme v září

Vzdělávací obor TĚLESNÁ VÝCHOVA jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice ZDRAVÍ směřuje na jedné straně k poznání vlastních POHYBOVÝCH MOŽNOSTÍ A ZÁJMŮ, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na TĚLESNOU ZDATNOST, DUŠEVNÍ a SOCIÁLNÍ POHODU. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání především žákův PROŽITEK z POHYBU a z KOMUNIKACE při POHYBU, dobře zvládnutá POHYBOVÁ DOVEDNOST pak zpětně kvalitu jeho prožitku UMOCŇUJE.

Hodiny tělesné výchovy jsou, pokud je to možné, realizovány ve venkovním prostředí, například na našem školním hřišti. Zde žáci plní všechny konkrétní výstupy, které mají pro daný ročník zvládnout. Posíláme pozdrav ze školního hřiště.  Cvičení nebereme jako mučení – to jde z našich tváří vidět.  L. Výtisková, vyučující TV

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100