Zápis do 1. třídy

11.05.2023

V úterý 25. dubna 2023 proběhl v prostorách školy Zápis do 1. třídy. Pro rodiče byla připravena výstavka učebnic a pomůcek, které budou malí školáci od září potřebovat. Děti si za své výkony odnesly drobné dárečky vyrobené staršími žáky.

V příštím školním roce bude z kapacitních důvodů otevřena jedna 1. třída.

S budoucími prvňáčky se setkáme na adaptačním kurzu, který se uskuteční 30. 5. a 6. 6. 2023

Mgr. I. Řeháčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100