Začátek školního roku ve jménu finanční gramotnosti

23.09.2022

Jak podpořit rozvoj finanční gramotnosti a samostatnosti u našich žáků?

Především názorným a praktickým vedením, vlastní zkužeností a hlavně prožitkem, zážitkem. V září jsme tak základy finanční gramotnosti podpořili u žáků 2. stupně nákupem sešitů v místním papírnictví. Ruku v ruce šlo o výběr vhodných sešitů (zadaná sešitová velikost), počet kusů, platba u pokladny v hotovosti, příjem vrácení peněz, převzetí paragonu, který jsme společně se žáky zkontrolovali jako originál platebního dokladu, uchování paragonu pro rodiče žáka.  Vedeme k samostatnosti různými cestami. Jde o samostatnost a zodpovědnost, a jde to. L. Výtisková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100