Vzpoura úrazům

15.05.2023

V pátek 12. 5. navštívili naši školu dva hendikepovaní pracovníci VZP ČR, aby prostřednictvím tří dvouhodinových bloků přiblížili žákům 8. a 9. tříd projekt VZP zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt nazvaný Vzpoura úrazům.Upozornili je na rizikovost určitých životních situací a motivovali k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.Děti vyslechly, jak obtížný je návrat po takovém úrazu do běžného života, s jakými nástrahami se hendikepovaní lidé potýkají, jak vypadá auto nebo byt hendikepovaného člověka. Silné příběhy obou ambasadorů vzbudily v žácích nemalé emoce.

Moc děkujeme.

Mgr. G. Paskerová, metodik prevence

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100