Výuka výchovy k občanství zase trochu jinak

01.02.2023

Teoretické vědomosti o svobodných volbách, kterým bylo mimochodem v posledních dnech věnováno mnoho pozornosti, jsme úspěšně převedli do praxe. Že se od určitého věku můžeme stát voliči, a účastnit se tak prezidentských, senátních, poslaneckých voleb nebo voleb do krajských a obecních zastupitelstev, už žáci našich 8. tříd dávno vědí. Také vědí, že je to výsada demokratických států, které si jejich občané musí vážit. A protože si na tuto výsadu budou muset ještě nějakou dobu počkat, nechaly jsme v hodinách výchovy k občanství proběhnout třídní volby. A co si vlastně žáci volili? Volili uskupení, které je bude reprezentovat při komunikaci s paní ředitelkou o zlepšení školního prostředí. Rozdělili se do skupin podle vlastního uvážení, vymysleli si název a sestavili program, se kterým následně seznámili zbytek třídy. Po prezentaci, která se některým opravdu velice zdařila, se měli svobodně rozhodnout, které skupině dají svůj hlas. "Hlasovací lístek" pak vhodili do urny a zástupci jednotlivých skupin pod dohledem učitele volby vyhodnotili. Podle zásad většinového volebního systému vyhrála skupina s největším počtem hlasů.A pokud se ptáte, co našim žákům leží na srdci, pak se podívejte do fotogalerie.

Mgr. G. Paskerová, Ing. I. Meyerová


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100