Výtvarné inspirace najdete také u nás – květen je totiž plný krás.

19.05.2023

Ráj domova

Jan Čarek

Jen si, děti, všimněte,

co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte,

co tu kolem kvítí kvete! 

Výtvarné práce žáků pode vedením Mgr. A. Víchové a L. Výtiskové

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100