Vycházíme, NO A CÓÓÓ?

26.06.2023

Tradiční rozloučení s vycházejícími žáky naší školy proběhlo v osobním duchu v pondělí 26. 6. Společně jsme se ohlédli za léty minulými, zavzpomínali na pěkné i krušné chvíle prožité na základní škole, připomenuli si všechny vyučující a vyhodnotili spoustu práce, kterou všichni žáci se snahou a aktivitou zvládli, někdy "levou zadní", jindy "pravou přední". Žáci obdrželi portfolio se svými nejlepšími ročníkovými pracemi a také malý dárek jako upomínkový předmět, který jistě potěšil. Vysmáté tváře můžeme vidět nejen na žácích. Libore, Jardo, Natálko, Míšo! Celý tým pedagogických pracovníků ZŠ Wolkerova vám přeje úspěšné vykročení do dalšího studia a především do života.   L. Výtisková (třídní učitelka)

Rozlučkové MOTTO od nás, pedagogických pracovníků,  vepsáno do vyrobeného přání: PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE DO ŽIVOTA JDEŠ, SNAD SI NA NAS JEŠTĚ VZPOMENEŠ. A. Víchová (vyučující VV), V. Wolf Kvitová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100