Začínáme

04.09.2023

Prezentace speciálního vzdělávání veřejnosti – občanům města Bílovce a také místních obcí

V zářijovém vydání Bíloveckého zpravodaje si veřejnost může přečíst základní informace o našem vzdělávání v tzv. paragrafových (speciálních) třídách ZŠ Wolkerova, které je nezbytnou součástí školy ZŠ a MŠ TGM Bílovec. K otázkám vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se na dotaz vedoucí redaktorky místního zpravodaje vyjádřila vedoucí učitelka pracoviště a výchovná poradkyně ZŠW. 

Děkujeme za možnost sdělit širší veřejnosti nosníky naší speciálně pedagogické práce s možností poděkovat všem zainteresovaným subjektům, které se na vzdělávání našich žáků se SVP přímo nebo nepřímo podílejí. Příjemné čtení na str. 17 zpravodaje našeho města. V. Wolf Kvitová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100