Virtuálně v elektrárně

14.12.2022

Je možné sedět ve školní lavici a zároveň být v elektrárně? Ano, možné to je. To si dnes zkusili naši deváťáci v rámci předmětu fyzika. Prostřednictvím aplikace Teams sledovali společně s dalšími žáky jiných škol cestu elektřiny až do našich domovů. 

Moderátoři programu nás seznámili velice srozumitelně a poutavě s naší elektrizační soustavou, která se dělí na přenosovou a distribuční síť, řekli nám a ukázali řadu zajímavostí - jak se jmenují sloupy elektrického vedení, co je to ptákosed, ukázali nám, co obnáší práce distributora, elektromontéra a odčítače. Program byl interaktivní a na závěr nechyběla soutěž.


Za deváťáky a fyziku I. Meyerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100