V přírodovědném klání na krajské úrovni jsme se neztratili

02.02.2024

Voda - to bylo téma, které žáky 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií provázelo již 15. ročníkem Přírodovědné soutěže pořádané Mendelovým gymnáziem v Opavě. Z okresního kola, které se uskutečnilo v prosinci v Příboře, postoupila obě naše družstva ve složení: Filip Homolka, Karolína Mičianová, Tereza Němcová, Denisa Solnická, Tereza Schwarzová a Eliška Machů.

Nadšení a zapálení zájemci o přírodní vědy celý den bádali a řešili teoretické i praktické úkoly z oblasti chemie, fyziky, přírodopisu, ekologie a zeměpisu v rozsahu učiva 6. - 9. třídy. Body mohli získat také za nepovinný úkol, který spočíval ve vytvoření videonahrávky na téma Voda.

A jak to dopadlo? Naše týmy si z krajského kola odvezly hezké 10. a 12. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. P. Vavříčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100