Úspěch v okresním kole Pythagoriády

03.12.2022

Ve třetím listopadovém týdnu se v Novém Jičíně konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kde naše škola vyslala 2 úspěšné řešitele školního kola.

Michaela Konvalinková, žákyně třídy 7. A, obsadila v okrese krásné 2. místo.

Jana Sasínová, žákyně 9. B třídy, se s dalšími dělí o nádherné 3. místo.

Oběma žákyním patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy v matematice.

Za PK M I. Meyerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100