Úspěch v krajském kole výtvarné soutěže

26.05.2024

Z našeho květnového článku už víte, že se naši žáci 2. stupně zapojili do krajské výtvarné soutěže: Bájná stvoření - Draci. Ve velké konkurenci uspěla a odbornou porotou byla oceněna žákyně 9. A, Tereza Schwarzová.

 
Děkujeme Terce za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů nejen ve výtvarné oblasti.


Vyučující výtvarné výchovy

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100