Tvořivé dílničky na odborném učilišti v Novém Jičíně – pozvánka

09.01.2024

Odborné učiliště a Praktická škola v Novém Jičíně nabízí vycházejícím žákům základní školy tzv. Tvořivé dílničky, na kterých si mohou žáci vidět a vyzkoušet si jednoduché činnosti týkající se zvolených učebních oborů kuchař – zahradník – strojař, nebo také praktické činnosti oboru Praktická škola. 

Žáci především 8. a 9. ročníku si mohou na tuto školní akci společně s rodiči zajet, mohou se seznámit s prostředím školy i "omrknout" práci již studující středoškolské mládeže. 

Uzavření prvního pololetí školního roku 2023/2024 se blíží, pro naše vycházející žáky je rozhodování k podání přihlášky na určité odborné učiliště stále blíže. Další studijní cestu k profesnímu uplatnění zařazení se do pracovního prostředí je ale potřeba plánovat tak, aby zvolený učební obor byl v souladu se zájmy žáka, jeho studijními možnostmi i zdravotním stavem. Hodně stěští při rozhodování. V. Wolf Kvitová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100