Tvořením až k Ceně veřejnosti

13.06.2024

Při příležitosti Světového dne bez tabáku jsme se zapojili do kampaně s názvem "Chytí i tebe? #BEZNIKOTINU". Letošním tématem byla "Ochrana dětí před vlivem tabákového průmyslu".

Kampaně se zúčastnilo celkem 118 škol (90 ZŠ a 28 SŠ) a přišlo neuvěřitelných 451 prací. Také my jsme se zapojili a v hodinách výtvarné výchovy a výchovy k občanství jsme vytvořili společenskou hru s názvem (NE)RISKUJ, v níž si můžete mimo jiné vyzkoušet své znalosti z oblasti tabákových výrobků. Naši hru jste v týdnu od 31. 5. - 6. 6. podpořili na facebookovém profilu Centra podpory veřejného zdraví SZÚ svým lajkem, a pomohli nám tak získat Cenu veřejnosti za nejzajímavější dílo. Kromě diplomů a cen si z kampaně odnášíme zkušenost a krédo, které Běla napsala do komentáře k našemu příspěvku: "Ale opravdu, bez nikotinu to je lepší".

Běla Cabáková, Zuzana Madziová, Vanesa Chocholoušová, Patricie Lapáčková - 6. B

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100