Tělocvik a momentky ze školního hřiště

09.09.2022

Po prázdninách jsme při adaptaci žáků na školní prostředí využili pěkného počasí. Naše školní hřiště je nám stále k dispozici a rádi jej využíváme. Začátek školního roku 2022/2023 začal tedy sportovními aktivitami, které rozvíjí nejen fyzickou kondici, ale hlavně psychickou pohodu. V letošním roce jsme u nás přivítali nové žáky, kteří potřebují čas, prostor a individuální přístup k adaptaci na nové školní prostředí. Jedná se o děti prvního stupně, které k nám přestoupily z jiných základních škol, a to jak Bílovce, tak okolních měst. K jejich dobrému začlenění do nové sociální skupiny jsme využili zábavných pohybových her a společných činností nejen v TV. Také se nám ročníkovým složením tříd změnily obě skupiny žáků pro výuku tělesné výchovy i dalších výchovných předmětů. V jedné skupině máme dokonce žáky obou stupňů vzdělávání, tj. žáky mladší ze stupně prvního a žáky starší stupně druhého. Je potřeba vyučování v oblasti rozvoje pohybových schopností naplánovat a zorganizovat tak, aby byly plněny všechny vzdělávací cíle vzhledem k věku žáka/ů, očekávaným ročníkovým výstupům, ale i jejich individuálním schopnostem.  Pedagogickým vedením žáků k pohybovým činnostem ovlivňující zdraví, úroveň pohybových dovedností a pohybového učení (výuka TV) je v tomto školním roce pověřena Mgr. Lenka Výtisková, která vyučuje tělesnou výchovu v obou speciálních třídách (I. a II. D). Foto vyučující s její asistenční pedagogickou podporou na ZŠW můžete očekávat v budoucnu v dalším příspěvku.

V. Wolf Kvitová, L. Výtisková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100