Školou chodil Mikuláš...

07.12.2023

Opět po roce navštívil naši školu Mikuláš i s celým svým doprovodem, anděly a čerty. Protože se v Knize hříchů TGM nějaká jména objevila, " hříšníci" si museli vylosovat úkol, který sami, nebo s pomocí svých spolužáků plnili. Tančil se čertovský taneček, malovali se čerti, zazněly básničky i písničky, hádaly hádanky. Hodné děti Mikuláš pochválil a " hříšníci" slíbili, že se polepší. Usměvaví andělé rozdali všem dětem nadílku.

Mikuláš se svou družinou zavítal také do naší MŠ Wolkerova.

Na shledanou za rok!

Momentky ve fotogalerii. 

 Deváťáci

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100