Školní sportovní klub

24.08.2022

Vážení rodiče,

v novém školním roce si vám dovolujeme nabídnout kroužky atletiky a aerobiku, a to dle následujícího rozpisu:

- aerobik - pondělí 14:00 - 15:00 hodin (L. Hořínová)

- atletika - čtvrtek 14:00 - 15:00 hodin (P. Vavříčková, T. Masný)


V týdnu od 5.9. si žáci (od 4. ročníku a výše) mohou u příslušných vyučujících vyzvednout přihlášky a nejpozději do 16.9. je odevzdat.

První hodina obou kroužků proběhne v týdnu od 19.9.

Členský příspěvek pro školní rok 2022/23 činí 200 Kč. Prosíme o jeho zaplacení spolu s přihláškou.


Na vaše děti se těší trenéři ŠSK

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100