Řemeslo má zlaté dno

05.10.2022

Řada profesí v technických oborech se představila našim deváťákům na přehlídce s názvem "Řemeslo má zlaté dno" v Kopřivnici dne 5. 10. 2022. Žáci měli možnost vyslechnout si informace k daným oborům, mluvit se současnými studenty, popřípadě si něco z daného řemesla vyzkoušet.

třídní učitelky 9. tříd 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100