Psané pozdravení, krásné potěšení

24.11.2023

POVOLÁNÍ – UČITEL, SPECIÁLNÍ PEDAGOG, ASISTENTKA PEDAGOGA

Co všechno nás může v životě potěšit, rozemocnit, při čem zjihnout, když jde o naše povolání?

Každý den si s našimi žáky dokážeme vytvořit vedle učebních povinností potřebný (někdy kratší, jindy delší) prostor pro dobrou náladu, uvolnění, radost i vzájemné setkávání. Ve čtvrtek 21. 11.  jsme v naší škole přivítali  společně se žáky druhého stupně dva zástupce Odborného učiliště a Praktické školy Nový Jičín s každoroční prezentací a nabídkou učebních oborů nižšího středního vzdělání – obory E, příp. obory C, které jsou po ukončení ZŠ možnou a pokračující vzdělávací cestou pro naše žáky.

Ke zmíněné prezentaci napíšeme pár vět na naše webové stránky záhy, dnes bychom rádi seznámili veřejnost s psaným dopisem, který nám byl kolegyněmi ze střední školy OU a PŠ NJ doručen.

V obálce. Nezalepen. Složen. Úhledně a bezchybně napsán. Dokreslen. Vybarven. Podepsán.

Podepsán žákem, u kterého jsme od 1. ročníku některé z nás byly až do 10. ročníku loňského školního roku 2022/2023, kdy jako vycházející žák si podal přihlášku ke vzdělávání právě na výše uvedenou střední školu, kde si zvolil učební obor C – Praktická škola. Dopis sám i jeho obsah nám všem, které jsme Xxxxxx učily, udělal VELIKOU RADOST.

Aj slza nám málem ukápla...tak má to smysl...né, že né...víme všecky.  Mgr. V. Wolf Kvitová


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100