Projekt Letem světem okolím Bílovce - vycházka údolím Jamníku

01.04.2024

Další vycházka projektu Letem světem zavedla páťáky do probouzející se jarní přírody. Cestou děti plnily různé úkoly, poznávaly kvetoucí byliny, hledaly stopy po činnosti bobrů, krmily (z ruky!) divoké kachny a také opékaly buřty. 

Fotky najdete v naší fotogalerii, kde si můžete ověřit znalosti v poznávání naší flory.

Za V.A + V.B M. Jarošová a H. Opálková, třídní učitelky 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100