Přírodovědný projekt

06.12.2022

Pro žáky se zvýšeným zájmem o přírodní vědy na naší škole probíhají přírodovědná setkání, kde si žáci nejen rozšíří své znalosti, ale také ověří své hypotézy pokusem. Tentokrát jsme se přesvědčili, že podzim není jen melancholický, ale také je plný barev a přírodních změn. Fotografie viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100