Přírodovědný klokan

23.10.2023

Letos se soutěže zúčastnilo 20 zájemců 8. a 9. tříd. Žáci odpovídali nejen na vědomostní otázky, ale také řešili logické úlohy z oblasti všech přírodních věd. A jak daleko v rámci naší školy doskákali?

1.místo: Eliška Machů, 9.A

2.místo: Tadeáš Binar, 8.B

3.místo: Jan Nikel, 9.B

Gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za zájem a odvahu.

Fotografie viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová a Ing. I. Meyerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100