Přírodovědná terénní exkurze

12.06.2023

V rámci výuky přírodovědných předmětů se naši šesťáci vypravili na terénní exkurzi do CHKO Poodří. A mnozí zde byli úplně poprvé. Během dobrodružné trasy přírodou žáci plnili různé úkoly. Zjišťovali teplotu vody i okolního prostředí, měřili různými způsoby pH vody a půdy, odhadovali a následně ověřovali obvody kmenů stromů nebo sestavovali čtverce o obsahu 1m2 z přírodních materiálů. Cestou určovali druhy stromů a bylin, pozorovali vodní ptactvo a podle schránek určovali druhy mlžů i plžů, kteří zde žijí. Za odměnu si všichni odpočinuli v nedalekých Albrechtičkách, kde se posilnili limonádami či nanuky. A jak hodnotili celou exkurzi samotní žáci?

"Soutěže, příroda, měření teploty i kyselosti, všechno bylo super."

"Líbila se mi vůně bezu, labutě a krásný výhled z budky."

"Líbilo se mi, jak jsme hledali kotvice a škeble."

"Krásné rybníky, zábavné aktivity, klidně bych si to zopakoval."

Fotografie viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Ing. I. Meyerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100