Přírodovědná Abeceda v V.A

20.05.2024

Škola by nás, děti, měla bavit, a proto se paní učitelky snaží zařadit do výuky i různé vědomostní hry. Tentokrát nám naše paní učitelka vymyslela vzdělávací hru s názvem Abeceda. Tato hra se dá hrát ve všech předmětech, nás zaměstnala v přírodovědě. Nejdříve nás paní učitelka rozlosovala do skupin po čtyřech a už jsme se dali do práce. Téma bylo lidské tělo.

To nás moc bavilo, protože o biologii člověka už z minulých hodin známe opravdu hodně informací. Byl to super projekt, při kterém jsme se učili spolupracovat, zopakovali jsme si téma a taky jsme se u toho nasmáli. 

Za V. A Anetka Pustějovská 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100