Příběh obrazu

12.04.2023
Výtvarné umění očima dítěte – malba – reprodukce – krása

Krásu výtvarného umění můžeme spatřovat nejen v jeho provedení, ale také v rozmanitém působení na prožívání každého z nás. Jedni mohou při pozorování určitého obrazu pociťovat smutek, druzí si naopak vybaví krásné vzpomínky, které je rozveselí. Možná i uvědomění si tohoto rozdílného vnímání bylo důvodem pro pořádání soutěže Příběh obrazu, které se zúčastnila naše žákyně 9. ročníku Natálie Tancošová.

Ta si vybírala si z několika děl českých autorů podle toho, jak na ni obrazy působily nejen z hlediska výtvarného umění, ale také z pocitů příběhového vnímání malby. Natálie se nakonec rozhodla pro malířské dílo Tanec v zahradě od významného malíře 1. poloviny 20. století Karla Černého.

V rámci hodin výtvarné výchovy zpracovala reprodukci díla technikou tisku z koláže, kdy nejprve vytvořila dle daného obrazu koláž, kterou následně natřela temperovou barvou a otiskla na čistou čtvrtku. Především volba barev byla v režii žákyně, a to proto, aby s nimi dokázala vystihnout své pocity. Prostor jí byl dán také v oblasti práce s liniemi, čárami, obrysy, které dle vlastního výtvarného cítění zvýrazňovala.

Na základě Černého malby také v hodinách českého jazyka sepsala vyprávění o tom, jaký příběh se na obraze v jejích očích odehrává. Příběh sepsala vlastním rukopisem, který dává textu osobitost a přidává energii pisatele. Literární tvořivost je pro naše žáky docela nelehká, ale Natálie dokáže své pocity a myšlenky smysluplně do psaného příběhu vložit, pedagogická podpora ji byla poskytnuta minimálně. Když ji byla nějaká příběhová myšlenka pedagogem nadnesena, odmítavě sdělila "NE, TO TAK NECHCI". Je dobré v rámci sociálních dovedností vést naš žáky k přirozenému, pravdivému a slušnému projevu, i když je pro nás zrovna odmítavým.

Teď už nezbývá než držet palce, aby porota Natálčinu práci dobře ohodnotila. Nám se její výtvarné zpracování líbí, reprodukce je zajímavá barevně, je svým vyjádřením uklidňující a zároveň tajemná. Atraktivní podání, co říkáte?

V. Wolf Kvitová (ČJ), A. Víchová (VV)

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100