Příběh obrazu – výtvarně-literární soutěž

20.03.2023

Co myslíte, který obraz si ke svému reprodukčnímu ztvárnění s literární příběhovou linkou zvolili naši žáci?

Čeští malíři jim byli představeni prostřednictvím autentického uměleckého vyjádření malování obrazů a seznámením s vybranými českými malíři. Šlo o obrazy Josefa Lady, Karla Černého, Václava Špály, Josefa Čapka, Jana Zrzavého a Mikuláše Medka.

Všichni žáci se při výběru shodli na reprodukci obrazu Tanec v zahradě, jehož autorem je Karel Černý. Těšíme se, jak žáci 7. a 9. ročníku své výtvarné dovednosti aplikují při kresbě či malbě tohoto uměleckého díla, navíc také, jaký příběh k obrazu vytvoří. Obraz ve mně samotné vyvolává spíše smutnější pocity, uvidíme, jak vlastní vnímání uměleckého světa slovně vyjádří naši žáci, resp. jaký příběh malovaný obraz v ních vyvolává.

Výtvarnému zpracování se bude v rámci pedagogického vedení věnovat vyučující výtvarné výchovy, literární části pak učitelé českého jazyka. Výsledné umělecké a literární ztvárnění vybraného obrazu Tanec v zahradě pak zveřejníme na těchto stránkách, přičemž se účastníme soutěže Příběh obrazu a konečná díla budou v daném termínu do soutěže zaslána. Opravdu se moc na umělecká díla našich žáků těšíme. V. Wolf Kvitová  

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100