Zábavné TV – překážková dráha

11.03.2024

OPIČÍ DRÁHA?! 


Kids obstacle course

V rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy se klade důraz na vytváření kladného postoje žáků k pohybovým aktivitám a také na zvyšování úrovně pohybových dovedností, které jsou součástí pohybové gramotnosti. K naplnění těchto cílů a ke zpestření výuky lze přispět zařazením různých netradičních pohybových aktivit. 

V této skupině činností jsou přirozené formy běhání, lezení a skákání. Způsob provedení není limitován přesnými požadavky a umožňuje individuální řešení daných pohybových úloh. Netradiční pohybové aktivity v tělocvičně jsou určeny pro žáky prvního i druhého stupně.

V březnu jsme se v hodinách tělesné výchovy zaměřili na zdolávání překážkové dráhy (též zvané opičí dráhy či anglicky Kids obstacle course), kterou využíváme k procvičení osvojených pohybových – gymnastických prvků. Slouží k rozvoji obratnosti, síly a vytrvalosti. Pro sestavení opičí dráhy jsme využili veškerého náčiní a nářadí tak, aby pohybová aktivita vedla ke zlepšení motorických dovedností a současně byla pro všechny žáky zábavou. L. Výtisková (vyučující TV)


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100