Poruchy příjmu potravy v podání Anabell

24.01.2023

Ostravské centrum Anabell pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Jelikož je toto téma velmi aktuální pro žáky 8. a 9. tříd a netýká se jen dívek, pozvali jsme pracovnici tohoto centra, aby žákům toto téma více přiblížila a na konkrétních případech ukázala, jaké dopady může anorexie či bulimie mít na život nejen samotného klienta, ale také na jeho nejbližší.Obsahem celého workshopu bylo seznámení se samotným centrem, doplnění informací a nových pojmů k této problematice, ukázky příběhů jednotlivých klientů. V praktické části se pak žáci na základě příběhů a sestavených jídelníčků učili rozpoznat, o jakou poruchu příjmu potravy se jedná.

Mgr. G. Paskerová, metodik prevence

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100