Podzimní vycházka do přírody

22.11.2022

Vlaštovky sice odletěly, listy ze stromů opadaly a sluníčko spíše cení zuby, než aby hřálo, příroda má však stále co nabídnout. Do obsahu předmětu Člověk a svět práce spadá také pozorování přírody a jejích změn v rámci jednotlivých ročních období. S žáky jsme tedy vyrazili na vycházku směrem k bílovecké přehradě, na které se ve studené a větrem čeřené vodě proháněly kachny. Tito krásní zástupci zvířecí říše nám tak obohatili pošmourné listopadové dny o příjemný zážitek. Žáci tedy nejen na základě pozorování zhodnotili změny dějící se v pozdní podzimní přírodě, ale zároveň si také společně zopakovali, kteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajin a kteří u nás v Česku zůstávají. Doufáme, že nás při příští návštěvě přehrady kachny opět vstřícně přivítají a rozveselí tak školní den. Mgr. A. Víchová, vyučující ČSP/PV


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100