Podzim v přírodě – projektový den

26.10.2022

Den před podzimními prázdninami jsme si s našimi žáky naplánovali projektový den s názvem Podzim v přírodě. Cílem projektového dne byla návštěva rozhledny Kanihůra v nedalekém Bílově, seznámení s technickými parametry rozhledny, procvičení dovedností topografie a orientace v terénu – čtení turistických značek pro dobrou orientaci na mapě i v terénu, v neposlední řadě pozorování viditelných proměn podzimní přírody.

Pro některé žáky byl zážitkem již začátek projektového dne, kdy jsme se museli dopravit autobusem z Bílovce do Bílova. Připomenuli jsme si základní pravidla bezpečného chování při jízdě v dopravním prostředku a se žáky druhého stupně jsme zpoždění autobusu využili k orientaci v jízdních řádech.

Po krátké cestě autobusem jsme se vydali k vyhlídkové věži. Počasí nám příliš nepřálo. Bylo mlhavé počasí, podmínky k návštěvě rozhledně ne příliš optimání. Jak vidíte z přiložených fotografií, tak jsme bohužel neviděli ani na krok. Naši žáci si to však užili. Pro některé to byl adrenalinový zážitek, protože museli překonat obavy z výšky, překonat tak své hranice a možnosti. V přízemí budovy nás čekala milá paní, která nám prodala vstupenky a podala základní informace o rozhledně.

Při cestě zpět do Bílova jsme se seznámili s informacemi na turistickém rozcestníku a snažili jsme vyhledat cíl cesty na příruční mapě, taky jsme si zopakovali jsem světové strany. Další naše kroky vedly do místní restaurace, kde nám personál poskytl prostory ke svačině a malému odpočinku. Poté žáci museli splnit zadané úkoly a vytvořit koláž k projektovému dni a zužitkovat tak informace, které cestou nabyli.

Pěší cesta zpět vedla přes Křížovou cestu, s krátkým zastavením na Hublesce, pak směr Bílovec. Při zpáteční cestě jsme poznávali krásy podzimního okolí. Pro žáky prvního stupně byl projektový den očividně náročný, ale zvládli to bravurně a snad se i něčemu přiučili. A reakce žáků druhého stupně na tento netradiční výukový den? Po příchodu ke škole byly ohlasy velmi kladné a pozitivní, což nás, pedagogy, velmi těší. Lenka Výtisková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100