Plavba za poznáním – aneb malí a velcí objevovali společně

11.03.2024

Celoročně se rádi chodíme dívat na krátká představení 7. a 8. tříd, která s žáky nacvičuje p. uč. Lesja Patso v hodinách dějepisu a ruského jazyka. Přiblížíme si tak části historie nebo se pobavíme u ruských pohádek. Tentokrát nás žáci 7. B pozvali na setkání s prvními nejznámějšími cestovateli a mořeplavci. Moc jsme se těšili a napadlo nás, že bychom také nějak přispěli. Domluvili jsme se a místo obvyklého řádění o přestávkách jsme z kartonu vyrobili zámořskou loď Viktoria. V představení k nám se svými životními příběhy připluli někteří známí objevitelé na svých lodích. Viktoria byla ta naše. A teď už víme, kdo byl Marco Polo, Kryštof Kolumbus a někteří další. Na mapě jsme si pak také ukázali, kudy cestovali. 

Děkujeme a všem přejeme šťastnou plavbu za dalším poznáváním!                                                                        

Žáci 2. B a tř. uč. L. Malčíková 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100