Pěvecký sbor Koťata

30.01.2023

V letošním školním roce opět pracuje na naší škole pěvecký sbor Koťata. Žáci 1. až 5. ročníku, kteří rádi zpívají, se pravidelně schází každou středu a pilně nacvičují písně různých žánrů. Seznamují se také se základy sborového zpívání, správnou technikou zpěvu, hrou na tělo i na hudební nástroje. Máme za sebou první společný půlrok a těšíme se, až nacvičený repertoár předvedeme rodičům i veřejnosti. 

 Za Koťata A. Pilichová a G. Dreslerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100