Školní rok 2023/2024

28.08.2023

Vítáme vás v novém školním roce.

Z důvodu organizačních je školní budova pro žáky ZŠ Wolkerova, kteří jsou ve "speciálních třídách" vzděláváni mimo kmenovou školu ZŠ TGM Bílovec, od 5. 9. 2023 otevřena v čase 7:40 hodin. Vchod pro žáky naší školy je označen jako VCHOD Č. 2, viz foto.

Dohledy nad žáky v šatnách přízemí budovy, kde se po příchodu do školy žáci převlékají – přezouvají, jsou zajištěny provozním pracovníkem školy s podporou pedagogického pracovníka. V čase 7:45 hodin se žáci přesouvají do své kmenové třídy v 1. podlaží, kde je zajištěn pedagogický dohled.

Nové žáky naší školy, kteří např. přecházejí z jiné základní školy, bude u šatny v ranních hodinách očekávat asistentka pedagoga, která jim pomůže s orientací v novém školním prostředí a bezpečně je zavede do své třídy.  Individuální opora je v našem speciálním vzdělávání "denním chlebem", nemusíte se obávat, že vaše dítě, které se ocitá v novém prostředí, necháme tzv. "na holičkách", jsme tady a pomůžeme ve všech oblastech, které bude potřeba při vzdělávání na daném stupni základní školy zvládnout. V. Wolf Kvitová, vedoucí učitelka pracoviště ZŠW

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100