Návštěva předškoláků v 1. třídě

24.04.2024

V dubnu nás ve škole navštívili předškoláci z bíloveckých mateřských škol, z ulice Zahradní a Wolkerova. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích, poslechli si, jak jsme se naučili číst, a ukázali nám, že i oni už umí některá písmena a trošku i počítat. Nakonec jsme si společně zazpívali.
Už se na vás, děti, těšíme! 

Za vyučující 1. stupně Mgr. L. Stará

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100