Mladí badatelé

24.04.2024

V dalším setkání jsme se se zájemci o bádání zaměřili na vodu a její vlastnosti. Jednoduchým pokusem s vajíčkem jsme zjistili, že slaná voda více nadnáší než voda sladká, a proto se v ní také lépe plave. Poté jsme pod mikroskopem pozorovali stavbu plodů, které jsou z velké části tvořené právě vodou. Na závěr jsme si vyzkoušeli pokus se vzlínáním obarvené vody v listech čínského zelí, které se po chvilce zabarvily, a to díky cévním svazkům, které fungují jako trubičky a nasávají vodu s živinami do rostlinného těla.

Mgr. P. Vavříčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100