Mladí badatelé

14.11.2023

V dalším setkání jsme s nadšenci o přírodní vědy a bádání prozkoumávali mikrosvět hub a zkoušeli si pokus s fluorescencí chlorofylu.

Děvčata nejdříve vytvářela mikroskopické preparáty hub, prozkoumávala detailně jejich stavbu a výtrusorodá rouška s výtrusy pod mikroskopy. Poté jsme se zaměřili na chlorofyl neboli zelené barvivo rostlin. Rozmělněné zelené listy jsme předem namočili a utřeli v třecí misce spolu s alkoholem, který pomáhá chlorofyl uvolnit. Když jsme na tuto směs posvítili UV světlem, uviděli jsme jasně červené zbarvení. Směs UV světlo pohltí a přebytek energie vyzáří ve formě světla do okolí.

Těšíme se na další společné bádání, které s mladými badateli proběhne v prosinci.

Ing. I. Meluzinová, Mgr. P. Vavříčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100