Mladí badatelé

12.10.2023

I v tomto školním roce pokračujeme v bádání. Se zájemci o přírodní vědy se setkáváme, abychom nejen rozšiřovali své znalosti z oblasti přírodních věd, ale především poznávali přírodu prakticky, promýšleli a realizovali vlastní experimenty.

Podzim je plný barev, a proto jsme se pustili do jejich rozboru různými metodami. Poznávali jsme také listnaté stromy, jejich plody a pozorovali stavbu listů pod mikroskopy.

Zároveň jsme si připomněli stavbu těla uhynulého hmyzu, který můžeme v tomto období nalézt na zahrádce či ve sklepení.

Už teď se těšíme na další setkání!

Fotografie viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Mgr. P. Vavříčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100