Máme zlato!

09.06.2023

Ministerstvo vnitra každoročně vyhlašuje soutěž Svět očima dětí a my se pravidelně do této soutěže zapojujeme. Tématem pro tento rok byl Phishing, tedy kybernetický útok s cílem získat důvěrná data.Protože současné děti jsou v kyberprostoru jako doma, není překvapením, že letos dorazilo z celé České republiky do soutěže neuvěřitelných 4587 prací. O to větší cenu má vítězství našich žákyň, Jany Sasínové, Ley Zajíčkové, které ve spolupráci se Zuzkou Šelongovou a Andělkou Seklovou vytvořily originální společenskou hru s názvem Phishing a získaly za ni 1. místo!Vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 9. září 2023 od 11:00 hod. ve sportovním areálu Olymp Centrum Sportu v Praze.Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. G. Paskerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100