Leden – nejstarší měsíc v roce

20.01.2023

Zimní nástěnka na plicním oddělení v Bílovci

Zima, zima, zima, na skle mráz chodí bos. Bručounům, mračounům mrznou uši, mrzne nos. Chaloupkám za pár chvil, bílé čapky nasněží, severák ze všech sil zvonům fouká do věží.

Naše letošní zima není zatím taková, jako zpívá Hana Zagorová ve své písničce Zima, zima, zima. Je bez sněhu a mrazu. Motoristé a domácnosti jásají, děti méně. Se žáky ZŠ Wolkerova jsme si připomněli pořádnou zimu při tvorbě ve výtvarné a literární výchově. Ukázku prací můžete vidět již tradičně v čekárně plicního oddělení. L. Výtisková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100