Kroužek včelařů Javor

21.10.2022

Školní rok 2022 / 2023

vedoucí kroužku RNDr. Petr Valošek

Kroužek mladých včelařů byl založen v roce 2015 pod záštitou včelařské organizace v Bílovci. Vedoucím kroužku se stal Petr Valošek, RNDr., dlouholetý zkušený včelař z Kujav, jenž obhospodařuje v současné době asi třicet včelstev.

Záměrem včelařského kroužku je seznamování žáků se včelou medonosnou jako druhem pro člověka užitečného hmyzu a poskytování mnoha dalších užitečných informací, které mohou v dalším životě využít, s přínosem včel pro životní prostředí a s možnostmi využití včelích produktů pro zdraví. Navíc mladí včelaři získají také cenné zkušenosti, pracovní návyky, manuální zručnost a v neposlední řadě i zdravou sladkou odměnu v podobě medu. Až budou jednou v životě přemýšlet, jak si zpestřit či využít svůj volný čas, rozhodnou se třeba pro svá vlastní včelstva, protože si vzpomenou na základy včelaření, znalostí a praktické dovednosti, které podchytili ve včelařském kroužku.

Kroužek získal velké porozumění u zastupitelů města Bílovce, kteří činnost kroužku od začátku finančně podporují. Také vedení obou základních škol je příznivě nakloněno práci kroužku. Mladí včelaři mají možnost využívat prostory škol ke svým schůzkám a také pracují ve školních dílnách na výrobě rámků do úlů a dalších potřebných náležitostí pro včely.

Včelařský kroužek je jeden z mála, za který členové neplatí. Hledáme stále nové vážné zájemce, protože starší členové odcházejí studovat do jiných škol a dojíždění jim už nedovoluje se účastnit akcí kroužku.

Schůzky bývají v odpoledních hodinách většinou ve středu, ale dá se domluvit dle přání většiny členů i jiný termín.

V případě zájmu se mohou zájemci hlásit ve škole na sekretariátu, kde obdrží přihlášku, nebo přímo vedoucímu kroužku na tel. 603 504 391. 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100