Kresba suchým pastelem

22.06.2023

Hodinu výtvarné výchovy jde soustředěně a zároveň příjemně prožít v prostředí venkovním, v tomto případě v prostoru příchodové cesty k naší školní budově. Ta je lemována opečovávanými záhonky se zahradními rostlinami, které nám všem při příchodu do školy dělají svou přirozenou krásou i vůní hned lepší náladu.

Kresba suchým pastelem v přímém pozorování reálného objektu byla pro žáky druhého stupně zajímavým výtvarným námětem. Jejich zaujetí pro tvarové i barevné zachycení květin je viditelné z přiložených fotografií. Vyučovací hodiny výchovného zaměření připravujeme a realizujeme v průběhu celého školního roku tak, aby žákům přinášely nejen potřebný vzdělávací obsah, ale především aby rozvíjely jejich osobnost po stránce estetického vnímání světa a jeho krás.

Do uměleckého vnímání okolí v každodenním životě se snažíme zapojit a rozvíjet smysl pro žákovu tvořivost, fantazii a originální způsob vyjádření myšlenek, pocitů, vlastních zážitků a zkušeností.

Být jiný než druzí je někdy težké, nicméně být jiný neznamená být špatný. Být jiný není u nás překážka, vždyť i žádná květina není uplně stejná.      V. Wolf Kvitová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100