Koťata zazpívala na slavnostních obřadech

15.06.2023

Červnových obřadů vítání občánků města Bílovce a blahopřání jubilantům k významných životním výročím se v sobotu 10. června účastnili také členové pěveckého sboru Koťata. Zazněly písně pohádkové i nestárnoucí "evrgríny" a krásně nás hrou na housle doprovodila Monika Širůčková. Pěvecké vystoupení se moc líbilo a přispělo k slavnostní atmosféře obřadů.Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a koťatovským rodičům za spolupráci.

Přejeme všem Koťatům pohodové léto!!! 

 Bc. G. Dreslerová, Mgr. A. Pilichová Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100