Ozdravný pobyt 6. a 9. tříd

11.10.2021

V pondělí 4. 10. 2021, po roční pauze, vyjeli opět žáci 6. a 9. ročníků na ozdravný pobyt do hotelu Bauer na Bílé. Během šesti dnů absolvovali aktivity zaměřené na environmentální výchovu, soutěžili v různorodých disciplínách a nechyběla ani noční stezka odvahy či vytoužená diskotéka. Jelikož jsme si byli vědomi, že po roční distanční výuce je třeba také zapracovat na utužení kolektivu, nechyběly aktivity mířené právě na problematiku vzájemných vztahů.

Děkujeme občanskému sdružení Hájenka za skvěle připravený program, personálu hotelu Bauer za zázemí a také žákům za jejich zapojení se do programů a za vytvoření úžasné atmosféry.

Tento program je spolufinancován z prostředků SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra.

Výše dotace činí 163 800 Kč.

Momentky ve fotogalerii.

Za pedagogický kolektiv Mgr. L. Hořínová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100