Konverzační soutěž v jazyce anglickém – okresní kolo

19.02.2024

Dne 16. února se uskutečnilo okresní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém v Novém Jičíně.

Naši školu reprezentovali dva žáci: Adam Vlček v kategorii I. A pro žáky 6. – 7. ročníku základních škol a víceletých gymnázií a Denisa Solnická v kategorii II. A pro 8. – 9. ročníky základních škol.

Po úvodním poslechovém cvičení následovala část ústní, kdy žáci konverzovali na zadané téma a museli předvést svou pohotovost a jazykovou obratnost.

Adam Vlček ze 6. B se umístil na 3. místě a Denisa Solnická z 9. A na 9.-10. místě.

Oběma účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Za vyučující anglického jazyka Mgr. Lucie Meluchová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100